Bộ đếm Autonics FX4S-1P4 48x48mm

  • Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số
  • Phương thức hoạt động : Bộ đếm: Đếm xuôi, đếm ngược, đếm xuôi/ngượcBộ định thời: Đếm xuôi, Đếm ngược
  • Terminal : Terminal block
  • Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY, FLICKER
  • Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
  • Ngõ ra điều khiển_Relay : SPDT (1c): 1
  • Cấu trúc bảo vệ : IP20(bảng điều khiển phía trước)
  • Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)
G

0919042296