CÁP 3.6/6(7.2)kV CÁCH ĐIỆN XLPE 1 LÕI

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

G

0919042296