CÁP 3 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE 0.6/1(1.2)kV

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

G

0919042296