Cáp đồng cách điện XLPE Thipha CXV 3×6 – 0,6/1kV

G

0919042296