Cáp mềm tròn 4 pha Thipha CVVm 4×10 (4x84x0.4) – 0,6/1 KV

G

0919042296