Dây điện súp dính Cadisun VCmD 2×1.5 600V(1kV)

G

0919042296