Dây đơn mềm bọc nhựa PVC Thipha VCm 0.5 (1×16/0.2) – 300/500V

G

0919042296