Dây đơn mềm bọc nhựa PVC Thipha VCm 16 (1×126/0.4)- 450/750V

G

0919042296