Dây đơn mềm bọc nhựa PVC Thipha VCm 25 (1×196/0.4)- 450/750V

G

0919042296