Dây mềm tròn Cadisun VCTF 2×0.75 300V(500V)

G

0919042296