Dây mềm tròn Cadisun VCTF 3×1.0 300V(500V)

G

0919042296