Dây mềm tròn Cadisun VCTF 3×2.5 300V(500V)

G

0919042296