Dây mềm tròn Cadisun VCTF 4×6.0 300V(500V)

G

0919042296