Dây mềm tròn Cadisun VCTF 5×0.75 300V(500V)

G

0919042296