Dây mềm tròn Cadisun VCTF 5×1.0 300V(500V)

G

0919042296