Dây nhôm bọc cách điện PVC Thipha Al/PVC 185 (37×2.53) – 0,6/1kV

G

0919042296