Dây nhôm bọc cách điện PVC Thipha Al/PVC 70 (19×2.14) – 0,6/1kV

G

0919042296