Dây oval mềm bọc nhựa PVC Thipha VCmo 2×0.5 – 0,6/1kV

G

0919042296