Dây oval mềm bọc nhựa PVC Thipha VCmo 2×1 – 300/500V

G

0919042296