Dây oval mềm bọc nhựa PVC Thipha VCmo 2×1.5 – 300/500V

G

0919042296