Leipole FKL 6625.230

Leipole FKL 6625.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi
G

0919042296