Quạt hút tủ điện SNUON 80x80mm

Hãng sản xuất: SNUON
Kích thước: 80x80mm
Chất lượng: Mới 100%
Chứng từ: Hóa đơn VAT

G

0919042296