Video Balun 2Mp

Video Balun 2Mp –

Dùng cho Camera 1Mp, 2Mp –

Độ dài tối đa 80m –

Đầu bấm tiện lợi

G

0919042296