Cáp điện Thipha CV 2 (7/0.6) – 0,6/1KV

G

0919042296