Dây điện đơn mềm Cadisun VCSF 1×1.5 450V(750V)

G

0919042296