Dây điện mềm CU/PVC Cadisun VCTFK2x1.5 2×1.5mm

G

0919042296