Khởi động từ Mitsubishi SD-T100 DC110V

Khởi động từ Mitsubishi SD-T100 DC110V – Nguồn cấp cuộn hút: 24VDC – Dòng định mức: 100A – Công suất tại điện áp…

G

0919042296