Servo Drive Autonics MD5-HF14

  • Phương thức hoạt động : Điều khiển 5 dòng lưỡng cực
  • Động cơ áp dụng : Động cơ bước 5 pha
  • Độ phân giải : ĐỦ BƯỚC(1-division), NỬA BƯỚC(2-division), VI BƯỚC(4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250-division)
  • Nguồn cấp : 100-220VAC~ 50/60Hz
  • Dòng Run tối đa : 1.4A/Pha
  • Tiêu chuẩn : @(CE) @(CULUS)
G

0919042296