Cáp điện Thipha CV 1.5 (7/0.52)- 450/750V

G

0919042296