Cáp điện Thipha CV 6 (7/1.04)- 450/750V

G

0919042296